lunes, 28 de julio de 2014

Comencem el treball!

Benvinguts/des al nostre blog,

Som el Josep Mª Pla i la Marina Fernández, dos alumnes de 2n de batxi de l'INS Sabadell. En aquesta pàgina farem un seguiment del nostre treball de recerca. La nostra tutora és la Montse Codina, profesora de biologia.

Per escollir el nostre tema de treball de recerca, ens vam inspirar gràcies a una professora substituta de l’institut, en la matèria de ciències per al món contemporani, que ens va dir que a la UAB hi havia una professora, Jordina Belmonte, que estava buscant alumnes interessats en fer pràctiques de mostreig de pol·len al laboratori. Des d’un principi el tema ens va semblar interessant, i vam pensar que si ens oferíem, podríem tenir més oportunitats de cara a fer la part pràctica del treball de recerca. Vam establir contacte amb Jordina, i vam tenir una reunió a la UAB, per parlar de les condicions del nostre treball amb ella. Durant la reunió, la Jordina, i una altre professora experta en el tema, Conxita Linares, ens van proposar un treball alternatiu a l’inicial. En un primer moment, el nostre treball , seria analitzar mostres de pol·len al laboratori, per identificar diferents tipus de microorganismes que produeixen arbres i plantes, i com aquests,  provoquen al·lèrgies a les persones. Però la Jordina i la Conxita, ens van dir, que hi havia molta gent que ja feia aquest  mateix treball, i a sobre, que ja havia passat l’època del pol·len, i per tant, ens seria molt més difícil agafar mostres per analitzar al laboratori. Davant aquests dos inconvenients, ens va oferir un altre tipus de treball relacionat amb la vegetació i els usos que en fem. Es tractaria d’escollir diferents tipus d’arbres de diferents zones de la nostre ciutat, i a partir d’aquests, els hauríem d’estudiar a fons per poder fer una fitxa tècnica de cada tipus d’arbre. Davant aquesta situació, vam escollir la segona opció, perquè d’altre banda, també podríem avançar el nostre treball a l’estiu, de manera que durant el curs tinguéssim temps per dedicar a les assignatures.


Les nostres motivacions són molt diverses, per una banda, a mi, el tema hem va molt bé perquè vull estudiar Farmàcia a la universitat, i aquest treball  està molt relacionat amb usos medicinals i nutritius de les plantes i les al·lèrgies que provoquen i això té a veure amb aquests estudis. Per un altre banda, el Josep Maria vol estudiar Física + Química, o Matemàtiques. De totes maneres no tenen res a veure amb el tema del nostre treball, però li sembla interessant el camp de la Biologia.


Dintre del nostre treball, hi haurà una introducció per a explicar tots aquells conceptes bàsics que tenen a veure amb el regne vegetal, passant per la definició de pol·len i el procés de pol·linització dels vegetals, el cicle vital de les plantes, la definició d’al·lèrgia, les estructures del vegetals, i els diferents tipus de vegetació de les zones escollides de Sabadell. Llavors, farem una investigació sobre la vegetació per fer les fitxes tècniques de cadascun, per poder relacionar les característiques específiques dels vegetals, amb les al·lèrgies corresponents a cada tipus, i als usos que podem donar-li, tant en medicina, com en temes de nutrició i dietètica. Per complementar les fitxes, farem una galeria fotogràfica de la vegetació que hem triat perquè la gent pugui identificar sense problemes de quin vegetal es tracta. Escollirem els vegetals que afecten més a les persones de la ciutat,perquè no podríem fer la fitxa de tots els vegetals que hi ha a Sabadell. Inclourem entrevistes a persones expertes en el tema, i també enquestes a persones afectades. En general, el nostre treball es concentrarà entorn les fitxes tècniques dels arbres escollits, i deixarem de banda altres coses que també poden provocar al·lèrgies o donar certes propietats medicinals/nutritives per centrar-nos en el tema de la botànica. Finalment, farem una conclusió sobre l’estudi i les dades obtingudes durant la investigació.

I fins aquí la nostre presentació! :)

No hay comentarios:

Publicar un comentario